Produkter

Antroposofiske lægemidler

Antroposofi er en videnskabelig og kunstnerisk bevægelse som bygger på en bestemt indsigt: At mennesket i sit inderste væsen er en helhed, der består af legeme, sjæl og ånd.

Benævnelsen antroposofi er sammensat af de græske ord anthropos (menneske) og sofia (visdom eller kundskab), – og betyder således visdom eller kundskab om mennesket.

Antroposofien er grundlagt af den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925). Gennem sin livslange udforskning af mennesket og af det oversanselige opnåede han erkendelse af, at menneskets væsen og dermed lovmæssigheder omkring menneskets eksistens, kan udforskes. Steiner udtaler, at ”Antroposofi er en erkendelsesvej, som vil føre det åndelige i menneskets væsen til det åndelige i verdensaltet”.

Rudolf Steiner kunne se forbindelsen mellem mennesket og mineral-, plante- og dyreriget. Derfor kunne han udpege Homøopatika, der kunne befordre helbredelse.

Således er antroposofi ikke alene kundskab om mennesket, men også en metode, hvorigennem mennesket har mulighed for at opnå erkendelse af sig selv som åndelig individualitet og bevidsthed om sin oprindelse i en oversanselig verden. Metoden hertil er velbeskrevet i den antroposofiske litteratur.

Ved behandling med lægemidler inden for den Antroposofiske medicin gælder det urgamle princip: anvend mindst muligt og kun så længe det er nødvendigt.

Antroposofiske lægemidler går længere og stræber efter at patienten skal komme i så god balance og få opbygget en sådan modstandskraft at årsagen til, at sygdommen fra begyndelsen opstod, forsvinder.

Antroposofiske lægemidler fremstilles af råvarer fra naturen og bygger på forståelsen af, at mennesker, dyr og naturen står i en lovbunden relation og har gensidig indflydelse på hinanden.

BioVita fører Antroposofiske lægemidler fra:
Wala GmbH
Helixor GmbH

Se hvilke produkter, vi fører i vores sortiment.